Hledat

pátek 24. února 2012

Jak povolit instalaci fontů ve Windows 7 pro skupinu Users

Pokud chcete uživatelům ve Windows, patřícím do skupiny "Users", povolit zápis do nějaké složky, stačí si otevřít její Vlastnosti a na kartě Zabezpečení přidat potřebná oprávnění. Toto ale neplatí v případě zápisu do složky C:\Windows\Fonts, resp. pokud chcete uživatelům umožnit instalaci fontů. Navíc, při zobrazení Vlastností složky Fonts zjistíte, že mimo jiné chybí i karta Zabezpečení.

Karta VLastnosti u složky Fonts

Chcete-li uživatelům instalaci fontů skutečně povolit, je potřeba udělat několik následujících kroků, ale před začátkem celé akce doporučuji provést zálohu systému.

Nyní se přihlašte do PC pod účtem lokálního administrátora a první věc, kterou musíte udělat, je deaktivovat UAC (User Account Control/Řízení uživatelských účtů). Bez tohoto kroku je celý postup zbytečný a nebude fungovat. Deaktivaci UAC provedete v Start > Ovládací panely > Uživatelské účty > Řízení uživatelských účtů. Poté restartujte počítač.

Vypnutí UAC

Abyste mohli provádět úpravy oprávnění na kartě Zabezpečení, musíte zajistit její zobrazení ve Vlastnostech složky. K tomu je potřeba zbavit složku Fonts atributu systémové složky a stát se jejím vlastníkem. Spusťte příkazový řádek z Start > Všechny programy > Příslušenství > Příkazový řádek nebo zadáním cmd do vyhledávacího políčka v nabídce Start.
Příkazem attrib změňte atributy složky Fonts. K tomu použijte přepínač -r, který odebere atribut Jen pro čtení a přepínač -s, který odebere Systémový atribut.

attrib -r -s %systemroot%\fonts

Nyní příkazem takeown převezměte vlastnictví složky. Přepínač /f určuje, že jde o lokální soubor, resp. složku, přepínač /r říká, že se budou zpracovávat i podřízené objekty a přepínač /d n automaticky odpovídá na dotaz o nahrazení vlastníctví. Vlastnictví získá aktuálně přihlášený uživatel s právy lokálního administrátora.

takeown /f %systemroot%\fonts /r /d n

V dalším kroku přidělte oprávnění požadované skupině. V našem případě skupině "Users". K příkazu icacls doplňte přepínač /grant s parametrem users:M, který přidělí skupině "Users" právo měnit soubory ve složce a přepínač /t, který aplikuje oprávnění i v podřízených objektech, v našem případě tedy na existující fonty, které zatím ještě nelze pod uživatelem smazat.

icacls %systemroot%\fonts /grant users:M /t

Případně můžeme ještě přidělit oprávnění na úplný přístup pro celou skupinu "Administrators".

icacls %systemroot%\fonts /grant administrators:F /t

Stejný příkaz použijte pro nastavení oprávnění souboru C:\windows\system32\fntcache.dat. V souboru fntcache.dat si systém uchovává informace o nainstalovaných písmech.

icacls %systemroot%\system32\FNTCACHE.dat /grant users:M /t

Nakonec si zadáním regedit do vyhledávacího políčka v nabídce Start spusťte stejnojmenný program, najděte níže uvedený klíč a přidejte oprávnění úplného řízení pro skupinu "Users"

HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\Current Version\Fonts

Nastavení oprávnění pro klíč Fonts v registrech

A to je vše. Nyní stačí se odhlásit a přihlásit pod uživatelem ze skupiny "Users" a zkusit nainstalovat libovolný font.

1 komentář: